Πρωίμιση ωρίμανσης καρπών ελιάς

Ο καρπός της ελιάς είναι δρύπη και σχηματίζεται από τους ιστούς των καρπόφυλλων. Μετά την γονιμοποίηση και την ανάπτυξη σπέρματος αυξάνονται και τα τοιχώματα της ωοθήκης και σχηματίζεται ο καρπός. …

Διάβασε περισσότερα

Γλοιοσπόριο της ελιάς και αντιμετώπισή του

Τι είναι το γλοιοσπόριο Το γλοιοσπόριο, αποτελεί πλέον μία από τις σημαντικές ασθένειες της ελιάς που μπορεί να προκαλέσει ποιοτική και ποσοτική υποβάθμιση των καρπών και του ελαιόλαδου. Εάν δεν …

Διάβασε περισσότερα

Ηλεκτρονικό σύστημα για την αντιμετώπιση του Δάκου της Ελιάς από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

OliveFlyNet: Ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό σύστημα για την αντιμετώπιση του Δάκου της Ελιάς από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ο δάκος αποτελεί το κύριο εντομολογικό πρόβλημα της ελαιοκαλλιέργειας. Η αντιμετώπιση του δάκου …

Διάβασε περισσότερα

Εργασίες Μαρτίου στην ελιά.

Ο Μάρτιος είναι ο μήνας ο οποίος φυσιολογικά αρχίζει να εμφανίζεται η δυναμικότητα παραγωγής καρπού το τρέχον έτος. Οι αρχές του μήνα συμπίπτουν με τις εργασίες του Φεβρουαρίου (Κλάδεμα, Ράντισμα), …

Διάβασε περισσότερα

Φεβρουάριος: Εργασίες στην ελιά

Η καλλιέργεια της ελιάς χωρίζεται βασικά σε τέσσερες περιόδους. Την προανθική περίοδο, την περίοδο αύξησης του μεγέθους του καρπού , την περίοδο ωρίμανσης και την περίοδο του ληθάργου. Κάθε μία …

Διάβασε περισσότερα