Εργασίες Μαρτίου στα εσπεριδοειδή

Ο Μάρτιος είναι ο μήνας που τα εσπεριδοειδή ξυπνάνε από το χειμερινό λήθαργο και ξεκινούν να δημιουργούν τα όργανα αναπαραγωγής τους εμφανίζοντας στους βλαστούς τους νεαρά μπουμπούκια. Το στάδιο αυτό λόγο της έντονης διακύμανσης και των μέσων θερμοκρασιών, της υψηλής ατμοσφαιρικής υγρασίας και της ευαισθησίας της νεαρής βλάστησης, είναι κρίσιμο σε όλα τα επίπεδα και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από τους παραγωγούς.

Άρδευση

Τα δέντρα σε αυτή τη φάση ανάπτυξης, παρουσιάζουν υψηλές απαιτήσεις νερού. Συνήθως οι βροχοπτώσεις που επικρατούν αυτή την περίοδο του έτους επαρκούν για τις ανάγκες της καλλιέργειας. Όταν δεν υπάρχει επαρκής διαβροχή του εδάφους στο βάθος του ριζοστρώματος από τις βροχές, τότε θα πρέπει να ραγματοποιηθούν αρδεύσεις.

Λίπανση

Ο Μάρτιος είναι ο μήνας κατά τον οποίο εφαρμόζεται η βασική  λίπανση.  Η ποσότητα του λιπάσματος που θα τοποθετηθεί καθορίζεται από την χημική ανάλυση του εδάφους που πραγματοποιήθηκε (Νοέμβριος – Ιανουάριος), από την ανάλυση φύλλων που πιθανώς να πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο Αυγούστου – Οκτωβρίου της προηγούμενης χρονιάς. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις, θα χρειαστεί πρόγραμμα λίπανσης σύμφωνα με τις ετήσιες ανάγκες  της κάθε ποικιλίας. Μετά την εφαρμογή του λιπάσματος  θα πρέπει να ακολουθήσει ελαφρύ πότισμα ώστε το λίπασμα να ενσωματωθεί στο έδαφος.  Η εφαρμογή της βασικής λίπανσης μπορεί να γίνει και με το λιπαντήρα.  Στην περίπτωση που επιλεχθεί αυτή η μορφή εφαρμογής, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν μορφές λιπασμάτων οι οποίες να είναι πλήρως υδατοδιαλυτές και οι ενδεικτικές ποσότητες να τροποποιηθούν ανάλογα με την περιεκτικότητα του κάθε στοιχείου στο λίπασμα που θα χρησιμοποιηθεί.

Ζιζανιοκτονία

Η καταστροφή των ζιζανίων επιβάλλεται, καθώς με τη λίπανση και τις βροχοπτώσεις, τα ετήσια ζιζάνια αναπτύσσονται πολύ γρήγορα και απορροφούν, τόσο τα κύρια (μακροστοιχεία), όσο και τα δευτερεύοντα (μικροστοιχεία) θρεπτικά στοιχεία που θα χρησιμοποιήσουν τα φυτά. Η καταπολέμηση των ζιζανίων γίνεται με πολύ ελαφριά καλλιέργεια ή εναλλακτικά γίνεται εφαρμογή ζιζανιοκτόνων.

Κλάδεμα

Τα δέντρα στα οποία ολοκληρώθηκε η συγκομιδή, συστήνεται η εφαρμογή ελαφριού κλαδέματος, στόχος του οποίου είναι ο καλός αερισμός και φωτισμός της κόμης, ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για ανάπτυξη εχθρών και ασθενειών. Αυτό επιτυγχάνεται με αφαίρεση των ξερών ασθενών και  πολύ πυκνών κλαδιών. Μετά το κλάδεμα καλό είναι να γίνεται ψεκασμός με ένα χαλκούχο σκεύασμα. Σε ποικιλίες που παρενιαυτοφορούν έντονα (τη μία χρόνια καρποφορούν υπερβολικά με αποτέλεσμα την παραγωγή πολλών και μικρών καρπών ενώ την επόμενη χρονιά μεγάλους αλλά πολύ λίγους καρπούς),  συστήνεται η εφαρμογή αυστηρού κλαδέματος τη χρονιά της μεγάλης ανθοφορίας, πού να συνοδεύεται με αραίωμα καρπών μετά από τη φυσιολογική καρπόπτωση του Ιουνίου, ώστε η καρποφορία να είναι όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφη κάθε χρόνο. Επίσης τώρα είναι η ευκαιρία για ανανέωση παλιών μη παραγωγικών φυτειών, εφαρμόζοντας καρατόμηση των δέντρων. Με την καρατόμηση οι απαιτήσεις των δέντρων σε νερό και θρεπτικά στοιχεία μειώνονται στο ελάχιστο. Έτσι από τη μία επιτυγχάνεται εξοικονόμηση και από την άλλη ανανέωση της φυτείας. Μετά την καρατόμηση στήνεται οι τομές να καλύπτονται με επικαλυπτικό πληγών, ενώ οι γυμνοί κορμοί να χρωματίζονται με ασβέστη για προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία.

Καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών

Εάν δεν έγινε το Φεβρουάριο η καταπολέμησή του ακάρεων, θα πρέπει να γίνει αυτή την περίοδο με κατάλληλα ακαρεοκτόνα (Αbamectin, Etoxazole, Tebufenpyrad, Clofendesine, Hexythiazox κ.α.). Αν υπάρχει προβολή, τότε ο ψεκασμός επαναλαμβάνεται με διαφορετική  δραστική ουσία.

Σε περίπτωση που παρατηρήσουμε προσβολή από  το έντομο Ανθοτρήτη (τρύπημα,  φάγωμα Ανθέων),  γίνεται άμεση καταπολέμηση με κατάλληλο εντομοκτόνο (tau-fluvalinate).  Ο ψεκασμός γίνεται μόλις αρχίσει η προσβολή και τα άνθη είναι ακόμη κλειστά.

Στα δέντρα όπου διατηρούνται ακόμη ώριμοι καρποί πάνω προς το τέλος του μήνα που ανεβαίνουν συνήθως οι θερμοκρασίες ενδέχεται να εμφανιστούν προσβολές από τη μύγα Μεσογείου. Η παρακολούθηση με παγίδες και οι δολωματικοί ψεκασμοί σε περίπτωση ευνοικών συνθηκών είναι απαραίτητοι.

Πάντοτε κατά τους ψεκασμούς πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος ασφάλειας των σκευασμάτων όταν υπάρχουν ώριμοι καρποί πάνω στα δέντρα.

Στις περιοχές που παρατηρείται αυξημένη προσβολή από την ασθένεια κορυφοξήρα, καλό είναι την περίοδο αυτή να γίνουν ψεκασμοί με χαλκούχα σκευάσματα  μετά τη συγκομιδή των καρπών.

Συγκομιδή

Συνεχίζεται η συγκομιδή των καρπών (κυρίως των ποικιλιών Lane Late, Valencia, Afurer και Ortanique) καθώς και όψιμων πορτοκαλιών και μανταρινιών τα οποία είχαν ψεκαστεί με φερομόνες στο στάδιο αλλαγής χρώματος ώστε να διατηρηθούν πάνω στα δέντρα μέχρι αργά.

Δημιουργία νέων φυτειών

Οι νέες φυτείες εσπεριδοειδών φυτεύονται αυτόν τον μήνα. Επιλέγονται δενδρύλλια υγιή με καλή ανάπτυξη και καλό ριζικό σύστημα, τα οποία να είναι πιστοποιημένα από το ΚΕΠΠΥΕΛ. Οι λάκκοι που θα φυτεύονται τα δενδρύλλια πρέπει να έχουν βάθος τουλάχιστον 60 cm. Κατά τη φύτευση συστήνεται η ανάμειξη χρώματος με το οποίο θα γεμίσουν οι λάκκοι με μικρή ποσότητα καλά χωνεμένης κοπριάς, 100 – 150 γραμμάρια θειικής αμμωνίας (21-0-0), και 150 – 200 γραμμάρια τριπλό υπερφωσφορικού λιπάσματος (0-46-0). Πάντοτε μετά τη φύτευση πρέπει να  ακολουθεί πότισμα. Οι αποστάσεις φύτευσης καθορίζονται ανάλογα με το είδος που θα φυτευτεί και πρέπει να είναι τέτοιες ώστε όταν μεγαλώσουν τα δέντρα να έχουν καλό φωτισμό και αερισμό και να διευκολύνονται οι καλλιεργητικές εργασίες. Επίσης οι νέες φυτείες χρειάζονται προστασία από τον άνεμο. Για το σκοπό αυτό φυτεύονται φυσικοί ανεμοθραύστες (συνήθως κυπαρισσία) τουλάχιστον από την πλευρά που φυσούν δυνατοί άνεμοι.

Ο Μάρτιος είναι η κατάλληλη περίοδος για να πραγματοποιηθεί αλλαγή της ποικιλίας ή του ύψους της υφιστάμενης φυτείας, εφαρμόζοντας την τεχνική υπόφλοιου εγκεντρισμού αφού πρώτα προηγηθεί καρατόμηση των δέντρων. Βασική προϋπόθεση είναι ο φλοιός των δέντρων να «σηκώνει» δηλαδή να αποκολλάται εύκολα από το ξύλο. Αν αυτό δεν συμβαίνει μπορούμε να πραγματοποιήσουμε τους εμβολιασμούς κατά τον Απρίλιο. Είναι υψίστης σημασίας να χρησιμοποιείται υγιές πολλαπλασιαστικό υλικό ώστε να αναπτυχθεί μία επιτυχής  φυτεία.