Πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας με την GNA AgroScience

Πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας της GNA AgroScience

H συμβολαιακή καλλιέργεια είναι το παρόν και το μέλλον της Ελληνικής γεωργίας.  Η GNA AgroScience στην προσπάθειά της να βρίσκεται πάντα στο πλευρό των παραγωγών, αφουγκραζόμενη τις αυξημένες ανάγκες και τις δυσκολίες καλλιέργειας και παραγωγής λόγο της αλματώδους αύξησης του κόστους, εξελίσσει τις υπηρεσίες της και σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς αναπτύσσει Πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας το οποίο μας βοηθάει να χτίσουμε αμοιβαία επωφελείς σχέσεις παρέχοντας προς τους παραγωγούς νόμιμα δικαιώματα επί της παραγωγής τους.

Εξασφαλίζουμε στους παραγωγούς

 • Απορρόφηση του συνόλου της παραγωγής τους.
 • Προμήθεια γεωργικών εφοδίων (σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα κ.α.).
 • Γεωπονικές και οικονομετεχνικές συμβουλές από εξειδικευμένους γεωπόνους μας, μέσω του Προγράμματος Δωρεάν Επίβλεψης Αγροτεμαχίων διαμορφώνοντας από κοινού με τον παραγωγό την πορεία για βιώσιμες γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Έτσι, οι συμβολαιακοί παραγωγοί έχουν εξασφαλισμένα τα εφόδια και τη διάθεση της παραγωγή τους, στις καλύτερες εμπορικές τιμές της αγοράς.

Επιπλέον, έχουν δίπλα τους ειδικό γεωπόνο ο οποίος συμβουλεύει και παρακολουθεί την καλλιέργεια με κοινή κατεύθυνση την μεγαλύτερη δυνατή βιωσιμότητα, απόδοση και ποιότητα αυτής.

Πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας

Το Πρόγραμμα της Συμβολαιακής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας που υλοποιεί η επιχείρησή μας σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς, συνιστά μια σύγχρονη πρωτοβουλία στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής για τη στήριξη και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα ο οποίος μπορεί να αποτελέσει ισχυρό πυλώνα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Το Πρόγραμμα καλύπτει όλη την παραγωγική, εφοδιαστική και μεταποιητική αλυσίδα του αγροτικού προϊόντος υποστηρίζοντας συντεταγμένα την επωφελή συνεργασία παραγωγών και επιχειρήσεων εμπορίας, μεταποίησης και διάθεσης της αγροτικής παραγωγής. Η Τράπεζα Πειραιώς λειτουργεί ως συντονιστής και χρηματοδότης.

Το Πρόγραμμα της Συμβολαιακής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας

 • Στηρίζει την παραγωγική προσπάθεια, εξασφαλίζοντας στους Έλληνες παραγωγούς την αναγκαία ρευστότητα, ώστε, όχι μόνο να συνεχίσουν να παράγουν, αλλά μέσα από καλύτερο προγραμματισμό των απαιτούμενων εισροών τους, να επιτύχουν καλύτερες τιμές, βελτίωση των όρων παραγωγής και τελικά καλύτερη ποιότητα στο παραγόμενο προϊόν.
 • Εξασφαλίζει στις επιχειρήσεις την απαιτούμενη πρώτη ύλη, ούτως ώστε να προγραμματίσουν τις πληρωμές τους και γενικότερα τις ταμειακές τους υποχρεώσεις, αλλά και να είναι συνεπείς σε συμφωνίες και ρήτρες για την παράδοση των προϊόντων στις οποίες έχουν προχωρήσει.
 • Δημιουργεί, σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών και αγορών, μια συναλλακτική κίνηση σε ότι αφορά την αλυσίδα των αγροτικών εισροών (αγροτικά εφόδια, μηχανήματα – μικροεργαλεία, ζωικό κεφάλαιο – ενέργεια), η οποία θα δώσει σημαντική ανάσα ρευστότητας, λόγω του άμεσου της πληρωμής όλων των συντελεστών που είναι απαραίτητοι για την παραγωγή των προϊόντων.

Η Τράπεζα συνάπτει δανειακή σχέση σε δύο επίπεδα:

 • Με τον αγοραστή του προϊόντος φυτικής ή ζωικής παραγωγής. Εγκρίνεται κεφάλαιο κίνησης για την εξόφληση της παραληφθείσας πρώτης ύλης από τους παραγωγούς
 • Με τους παραγωγούς που έχουν συνάψει ή θα συνάψουν συμβόλαιο με τον παραπάνω αγοραστή. Χορηγείται πίστωση για αναλήψεις-αγορές με χρήση της κάρτας Συμβολαιακής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας
 • Υπογράφονται συμβάσεις συνεργασίας με επιχειρήσεις αγροεφοδίων- γεωπόνων και πρατήριων καυσίμων για την τοποθέτηση POS για αγορές με χρήση της κάρτας Συμβολαιακής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας

Η Συμβολαιακή Γεωργία & Κτηνοτροφία ξεκίνησε στις αρχές του 20ου αιώνα στις βιομηχανικές χώρες της Βόρειας Αμερικής και της Δυτικής Ευρώπης, κυρίως σε ότι αφορά στην παραγωγή και επεξεργασία λαχανικών & φρούτων.

Κατά το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα επεκτάθηκε στην εκτροφή πουλερικών κι αργότερα στην εκτροφή χοίρων.

Στην Βραζιλία, 75% της παραγωγής πουλερικών είναι με συμβόλαια, ενώ στο Βιετνάμ 90% της παραγωγής γαλακτοκομικών τελούν από το ίδιο καθεστώς. Τα ποσοστά της παραγωγής με συμβόλαια επίσης είναι ακόμη υψηλότερα όταν πρόκειται για εξαγώγιμα αγαθά όπως το κακάο, ο καφές, τα κάσιους, τα φρούτα και λαχανικά. Το ίδιο ισχύει και για βασικά διατροφικά προϊόντα όπως το σιτάρι και το ρύζι. Στο Βιετνάμ το 40% της παραγωγής ρυζιού καλλιεργείται υπό καθεστώς συμβάσεων με εταιρείες.

Πλεονεκτήματα της Συμβολαιακής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας για τον Παραγωγό

Η Τράπεζα προσφέρει πλεονεκτήματα στους παραγωγούς, παρέχοντας τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν έχοντας εξασφαλίσει τα χρήματα που χρειάζονται. Παρέχει την αναγκαία πίστωση στον κάθε παραγωγό ανάλογα με τη δυναμικότητά του.

Η πίστωση παρέχεται μέσω της Κάρτας Συμβολαιακής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας.

Ειδικότερα :

 • Για την αγορά γεωργικών εφοδίων: Χρήση της κάρτας μέσω POS τοποθετημένων σε συνεργαζόμενα με την Τράπεζα καταστήματα αγροεφοδίων.
 • Για την αγορά καυσίμων: Χρήση της κάρτας μέσω POS τοποθετημένων σε συνεργαζόμενα με την Τράπεζα πρατήρια καυσίμων.
 • Για την αγορά ζωοτροφών, κτηνιατρικών φαρμάκων ζώων αντικατάστασης , λοιπών μηχανημάτων και μικροεργαλείων καθώς και για τη συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού: με την προσκόμιση σε κατάστημα της Τράπεζας νομίμως εκδοθέντων παραστατικών
 • Για την εξόφληση λογαριασμών ΔΕΗ γεωργικής χρήσης
 • Για την εξόφληση λογαριασμών ΤΟΕΒ
 • Για την εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ & ΕΛΓΑ
 • Για την κάλυψη εργατικού κόστους με την έκδοση εργοσήμου
 • Για την κάλυψη εργατικού κόστους με την μεταφορά του αντίστοιχου ποσού σε καταθετικό λογαριασμό του κατόχου, σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας ή με την ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ της Τράπεζας
 • Για την πληρωμή ασφαλίστρων ERGO που αφορούν σε αγροτική χρήση

Ο Ρόλος της Τράπεζας

 • Όλα τα χρήματα για την κάλυψη του κόστους παραγωγής θα είναι στη διάθεση του παραγωγού ακριβώς την περίοδο που τα χρειάζεται, ώστε να εξασφαλίζει τις καλύτερες δυνατές τιμές στις αγορές που κάνει. Εγκρίνεται κεφάλαιο κίνησης για την εξόφληση της παραχθείσας ύλης από τους παραγωγούς.
 • Ο παραγωγός, αγοράζοντας τοις μετρητοίς, μειώνει το κόστος της παραγωγής του, και καθιστά τα προϊόντα του πιο ανταγωνιστικά.
 • Για τη χρηματοδότηση δεν απαιτούνται υποθήκες στην αγροτική γη ή σε άλλα περιουσιακά στοιχεία του παραγωγού.
 • Μπαίνει τέλος στην αβεβαιότητα της πώλησης της παραγωγής, αφού ο παραγωγός θα ξέρει, βάσει της συμφωνίας με την επιχείρηση, ότι η παραγωγή του θα διατεθεί χωρίς προβλήματα.

Πλεονεκτήματα της Συμβολαιακής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας για τις Επιχειρήσεις

Με τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας οι επιχειρήσεις αποκτούν πλεονεκτήματα που τις βοηθούν στην εξασφάλιση, διεύρυνση και βελτίωση της διάθεσης και της εξαγωγής του παραγόμενου αγροτικού προϊόντος.

 • Εξασφαλίζουν την αναγκαία ρευστότητα, με τη χορήγηση από την Τράπεζα κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού, για να εξακολουθήσουν να απορροφούν καλής ποιότητας πρώτη ύλη και να συνεχίσουν ή και να αναπτύξουν την εξαγωγική τους δραστηριότητα, έχοντας ταυτόχρονα προγραμματίσει με ακρίβεια την πληρωμή της παραγωγής που χρειάζονται.
 • Με τον τρόπο αυτό, απελευθερώνουν τυχόν δική τους ρευστότητα, την οποία μπορούν να χρησιμοποιούν σε άλλες ανάγκες τους, όπως η εξυπηρέτηση των δανείων τους, η χρηματοδότηση επενδυτικών τους σχεδίων κ.λπ.
 • Υποβοηθείται η δυνατότητά τους για καλύτερο εν γένει ταμειακό προγραμματισμό και σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου.

Σε κάθε γεωγραφική περιοχή όπου εφαρμόζεται το Πρόγραμμα, δημιουργείται με ευθύνη της Τράπεζας ένα ευρύ δίκτυο με συσκευές υποδοχής (POS), στις οποίες θα μπορούν οι αγρότες να χρησιμοποιούν την κάρτα Συμβολαιακής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας. Πρόκειται για συσκευές οι οποίες αποδέχονται συναλλαγές σε φυσικά σημεία πώλησης με τις συγκεκριμένες κάρτες. Η τοποθέτηση συσκευών POS της Τράπεζας Πειραιώς στα φυσικά σημεία πώλησης προσφέρει πλεονεκτήματα:

 • Ο εξοπλισμός παρέχεται δωρεάν στην επιχείρησή από την Τράπεζα Πειραιώς
 • Οι συναλλαγές των πελατών πραγματοποιούνται με ασφάλεια και ταχύτητα
 • Εξυπηρετώντας όλους τους πελάτες που επιθυμούν να πληρώνουν με την κάρτα τους, επιτυγχάνεται αύξηση των πωλήσεων της επιχείρησης

Τα οφέλη της συνεργασίας με την GNA AgroScience

Ο παραγωγός συνάπτει τριμερές συμβόλαιο με την GNA AgroScience και την Τράπεζα Πειραιώς εξασφαλίζοντας χωρίς επιπλέον επιβαρύνσεις, ρευστότητα για το συνολικό κόστος της καλλιέργειας. Η επιχείρησή μας δεσμεύεται να αγοράσει όλη την ποσότητα που θα παραχθεί, ενώ είναι δίπλα στον παραγωγό προσφέροντάς του γεωπονική συμβουλευτική από εξειδικευμένους γεωπόνους μας, καθ’ ολη την διάρκεια του χρόνου μέσω του Προγράμματος Δωρεάν Επίβλεψης Αγροτεμαχίων, με στόχο την αύξηση της απόδοσης της καλλιέργειας.

Επιπλέον παρέχει συμβουλές στην οικονομική διαχείριση του αγρού με στόχο την μέγιστη βιωσιμότητά του, συντάσσοντας ουσιαστικά ένα business plan με τον παραγωγό το οποίο περιλαμβάνει μελέτες επιχειρηματικών σχεδίων, ένταξη σε προγράμματα επιδότησης κ.α. Αυτό είναι ένα χρήσιμο εργαλείο κυρίως για τους νέους αγρότες οι οποίοι πιθανόν διστάζουν μην γνωρίζοντας τα κόστη και τα έσοδα της καλλιέργειας.

Ακόμη φέρνει σε επαφή τους καλλιεργητές με άλλους συνεργάτες που μπορούν να συνεισφέρουν στην καλλιέργεια (σπορείς, αλωνιστές, ραντιστές, εργάτες γης).

Υποστηρίζουμε καλλιέργειες:

 • Βρώσιμης ελιάς και ελαιολάδου
 • Εσπεριδοειδών
 • Ακτινιδίου
 • Σιτηρών
 • Αραβοσίτου
 • Βαμβακιού
 • Μηδικής
 • Αμπελιου

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες.

email: tamyntak@hotmail.com, tamyntak@gna-agroscience.gr
τηλ.: 2632 0 91876 | 2632 0 91806
κιν.: 6944 71 40 92 | 6934 019 080 | 690 720 7483

 

GNA AgroScience

Η επιστήμη στο DNA μας.