Προϊόντα

Βρείτε τα προϊόντα που χρειάζεστε επίλεξτε την συσκευασία και την ποσότητα που σας χρειάζεται και θα σας στείλουμε την προσφορά μας το συντομότερο δυνατόν.

Φυτοφάρμακα

Εντομοκτόνο ονομάζεται οποιαδήποτε τοξική ουσία χρησιμοποιείται για την εξόντωση των εντόμων. Τα εντομοκτόνα χρησιμοποιούνται κυρίως για να εξοντώνουν έντομα τα οποία έχουν καταστροφικές συνέπειες στις καλλιέργειες ή να καταπολεμούν έντομα τα οποία είναι φορείς ασθενειών επικίνδυνων για την ατομική αλλά και την δημόσια υγεία.
Ακαρεοκτόνα ονομάζονται τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούνται για την εξόντωση μικροσκοπικών αρθρόποδων εντόμων και ταξινομούνται μαζί με το τσιμπούρι στα ακάρεα.
Το μυκητοκτόνο είναι μία χημική ή βιολογική δραστική ουσία που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση των ασθενειών, οι οποίες οφείλονται είτε σε μύκητες, είτε σε βακτήρια, είτε σε άλλα προκαρυωτικά παθογόνα (μυκοπλάσματα, ρικέτσιες), και διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες : τα προστατευτικά και τα διασυστηματικά.
Τα ζιζανιοκτόνα είναι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο των ανεπιθύμητων φυτών. Τα εκλεκτικά ζιζανιοκτόνα ελέγχουν συγκεκριμένα είδη ζιζανίων, ενώ αφήνουν την επιθυμητή καλλιέργεια σχετικά άθικτη, ενώ τα μη-εκλεκτικά ζιζανιοκτόνα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καθαρίσουν χωματερές, βιομηχανικούς χώρους και εργοτάξια, σιδηροδρομικές γραμμές και αναχώματα από όλα τα φυτικά είδη με τα οποία έρχονται σε επαφή. Ταξινομούνται/ομαδοποιούνται με διάφορους τρόπους π. χ. ανάλογα με τη δραστικότητα, τον χρόνο εφαρμογής, τη μέθοδο εφαρμογής, το μηχανισμό δράσης, τη χημική οικογένεια.

Λιπάσματα

Κοκκώδη λιπάσματα.
Κρυσταλλικά λιπάσματα

 

Διαφυλλικά

Επειδή ο ρυθμός ανάπτυξης του φυτού μερικές φορές είναι μεγαλύτερος από την ικανότητα των ριζών να απορροφούν και να μεταφέρουν θρεπτικά στοιχεία στους ιστούς με τη μεγαλύτερη ανάγκη, οι διαφυλλικοί ψεκασμοί είναι εξαιρετικά εργαλεία για την διατήρηση άριστου επιπέδου θρέψης. Με αυτή την μέθοδο τα λιπάσματα διαλύονται σε νερό που στην συνέχεια ψεκάζεται στα ενεργά φύλλα των φυτών.
Πέρα όμως από την συμπληρωματική και άμεση θρέψη, οι διαφυλλικές εφαρμογές θρεπτικών διαλυμάτων μπορούν να βοηθήσουν στην κανονική θρέψη φυτών που υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να συμβαίνει μέσω της ρίζας, όταν το ριζικό σύστημα αδυνατεί να εκτελέσει την διαδικασία αυτή ή όταν οι περιβαλλοντικές συνθήκες δεν επιτρέπουν κάτι τέτοιο.