Οργανισμοί – Ινστιτούτα

Ελληνικοί οργανισμοί και ινστιτούτα

 

Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Στόχος του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού Πληρωμών είναι να καταβάλλει έγκαιρα σωστά και με διαφάνεια τις αγροτικές ενισχύσεις που χορηγούνται από την Ευρωπαική Ένωση στο γεωργικό τομέα.

Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων

Σκοπός του ΕΛ.Γ.Α. είναι η ασφάλιση της γεωργικής παραγωγής και του κεφαλαίου των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, η διενέργεια ερευνών σχετικών με τους φυσικούς κινδύνους στη γεωργία, καθώς και η οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων ενεργητικής προστασίας των καλλιεργειών.

Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ» είναι ΝΠΙΔ ανήκει στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι καθολικός διάδοχος και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες των συγχωνευθέντων νομικών προσώπων.

Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο

Το ΜΦΙ είναι το πρώτο ιδρυθέν ερευνητικό Ινστιτούτο της χώρας (1929) με ευρεία επιστημονική βάση σε θέματα φυτοϋγείας, φυτοπροστασίας, εκτίμησης επικινδυνότητας και ασφαλούς χρήσης γεωργικών φαρμάκων για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, ασφάλειας των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων.

Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών (Ι.Γ.Ε)

Έργο του ΙΓΕ είναι η προσφορά γεωργικής και κηπουρικής εκπαίδευσης με ταυτόχρονη προστασία της περιουσίας του Κληροδοτήματος, δηλ., του δάσους, των καλλιεργειών, των διατηρητέων κτισμάτων, κλπ. Το ΙΓΕ προσφέρει εξάμηνα σεμινάρια κηπουρικής, δενδροκομίας, αμπελουργίας, κλπ.

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας (Ε.ΣΥ.Φ) ιδρύθηκε το 1970, με έδρα την Αθήνα και εκπροσωπεί τις εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των φυτοφαρμάκων ή αλλιώς φυτοπροστατευτικών προϊόντων (φ.π.), όπως είναι ο διεθνώς καθιερωμένος δόκιμος όρος.
Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.), ως η δυναμικά αναπτυσσόμενη από πλευράς αρμοδιοτήτων και προδιαγραφών υπηρεσία, συνιστά τον κύριο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων στον Ελλαδικό χώρο.

Ελληνικό σύστημα υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας

Η NEUROPUBLIC αναπτύσσει όλες τις τεχνολογικές συνιστώσες του συστήματος gaiasense, δηλαδή το λογισμικό, τους τηλεμετρικούς σταθμούς, τους αισθητήρες, τα υπολογιστικά συστήματα, τις αναλυτικές μεθόδους επεξεργασίας των δεδομένων, και επιπλέον, έχει την επιχειρησιακή ευθύνη για την ανάπτυξη και λειτουργία του συστήματος των σταθμών σε ένα εκτεταμένο δίκτυο σε όλη την Ελλάδα.

Ευρωπαϊκοί οργανισμού και ινστιτούτα
Ευρωπαϊκή υπηρεσίας βάσης δεδομένων για τα φυτοφάρμακα

Πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διασφαλίζει την ασφάλεια και την ποιότητα των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων, στηρίζει τους παραγωγούς και τις κοινότητες και προωθεί βιώσιμες πρακτικές.

Παγκόσμιοι Οργανισμοί και ινστιτούτα
Διεθνής Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας (FAO)

Ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO), είναι ένας διεθνής διακρατικός και εξειδικευμένος οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών που καθοδηγεί τις διεθνείς προσπάθειες για να νικήσει την πείνα. Με περισσότερα από 194 κράτη μέλη, ο FAO εργάζεται σε περισσότερες από 130 χώρες παγκοσμίως.