Υπουργεία

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Χρήσιμες υπερσυνδέσεις για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πατήστε στην εικόνα για να μεταφερθείτε.

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Αρχική Σελίδα)

Ο τηλεφωνικός αριθμός “1540” αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Γεωργικές Προειδοποίσεις από το ΥΠ.Α.Α.Τ.

Γεωργικές Προειδοποιήσεις που αναρτώνται από τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού ελέγχου σε όλη τη χώρα.

Βάση δεδομένων Φυτοφαρμάκων από το ΥΠ.Α.Α.Τ.

Περιλαμβάνονται όλες οι λίστες Φυτοφαρμάκων και δραστικών ουσιών ταξινομημένες σε διάφορες επιλογές, σε ελληνική και αγγλική έκδοση.

Ψηφιακές Υπηρεσίες του ΥΠ.Α.Α.Τ.

Στα πλαίσια της ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης των πολιτών, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχεδιάζει και υλοποιεί μια σειρά Ψηφιακών Υπηρεσιών που θα διευκολύνουν και θα απλοποιήσουν τις σχετικές διαδικασίες συναλλαγής του κοινού με το Υπουργείο και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του. Θα αναβαθμίσουν την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, θα μειώσουν το κόστος τους και θα διασφαλίσουν τη διαφάνεια των συναλλαγών.

 

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Χρήσιμες υπερσυνδέσεις για το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Πατήστε στην εικόνα για να μεταφερθείτε.

Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων (Αρχική Σελίδα)

Ο διαδικτυακός τόπος www.mindev.gov.gr που ανήκει στο Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης

Μεσοπρόθεσμη στοχοθεσία και την υπαγωγή των έργων σε στρατηγικούς στόχους και ιεραρχούμενες αναπτυξιακές προτεραιότητες καθώς και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) για το Εθνικό ΠΔΕ, μέσα από το οποίο τα έργα και τα προγράμματα θα παρακολουθούνται, θα ελέγχονται και θα αξιολογούνται ως προς την επίτευξη των αποτελεσμάτων τους.

Start Up Greece

Το startupgreece είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα πληροφόρησης και δικτύωσης με στόχο να αναδείξει μια νέα γενιά επιχειρηματιών στην Ελλάδα, να φέρει κοντά ανθρώπους και ιδέες και να αλλάξει την αντίληψη για την επιχειρηματικότητα στη χώρα. Η βάση περιλαμβάνει Χρηματοδοτήσεις, Διαδικασίες, νόμους και διατάξεις, Εκδηλώσεις που αφορούν στην επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, την κατάρτιση, Άρθρα «How to», Διαγωνισμούς επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, Χρήσιμα στοιχεία και τάσεις, Ιστορίες επιτυχίας & αποτυχίας.

Η Ευρώπη σου

Ενημερωτική σελίδα σχετικά με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών αλλά και επιχειρήσεων, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρήσιμο εργαλείο για πολίτες και Επιχειρήσεις.