Πρόγραμμα Δωρεάν Επίβλεψης Αγροτεμαχίων

Πρόγραμμα Δωρεάν Επίβλεψης Αγροτεμαχίων

Το Πρόγραμμα Δωρεάν Επίβλεψης Αγροτεμαχίων που η εταιρία GNA Agroscience έχει οργανώσει απευθύνεται σε επαγγελματίες παραγωγούς του νομού Αιτωλοακαρνανίας. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό προσφέρονται στους αγρότες οι παρακάτω υπηρεσίες.

 • Επίσκεψη στο χωράφι
  Αυτοψία στο χωράφι από εξειδικευμένους γεωπόνους.
 • Εξειδικευμένες συμβουλές
  Συμβουλές για το κάθε αγροτεμάχιο ξεχωριστά. Καταγραφή ιστορικού των αγροτεμαχίων.
 • Καταγραφή δεδομένων παραγωγού
  Ατομική καρτέλα παραγωγού ενημερωμένη με την πορεία της κάθε καλλιέργειας.
 • Πρόγραμμα καλλιέργειας
  Κατάρτιση ολοκληρωμένου προγράμματος φυτοπροστασίας και θρέψης για κάθε αγροτεμάχιο και επίβλεψη της πορείας του.
 • Τηλεφωνική ενημέρωση εργασιών
  Μέσα από το πρόγραμμα καλλιέργειας και τις ιδιαιτερότητες της κάθε εποχής, ενημερώνουμε για τις εργασίες που χρειάζεται η καλλιέργειά του.
 • Επιμόρφωση παραγώγων
  Διαρκής ενημέρωση με παρουσιάσεις και εκδηλώσεις επιμορφωτικού χαρακτήρα.
 • Καρτέλα παραγωγού
  Κατάρτιση αναλυτική καρτέλας παραγωγού με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που έχει χρησιμοποιήσει.
 • Παράδοση εφοδίων
  Μεταφορά με δικά μας μέσα χωρίς επιβάρυνση του παραγωγού.
 • Χρήση καινοτόμων τεχνικών καλλιέργειας
  Συνεργασία με εταιρίες που προσφέρουν καινοτόμες τεχνικές καλλιέργειας (ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης – μετεωρολογικοί σταθμοί, παγίδες παρακολούθησης πληθυσμών κ.α.)
 • Εξέταση εδάφους, φύλλων και ιστών
  Συνεργασία με εδαφολογικά και ιστολογικά εργαστήρια για την αποτελεσματικότερη και πιο στοχευμένη πρόταση αντιμετώπισης προβλημάτων.
 • Συνταγογράφηση – Έκδοση πιστοποιητικού Ο.Χ.Φ.
  Καταγραφή στο σύστημα συνταγογράφησης αλλά και καταγραφής φυτοφαρμάκων του υπουργείου γεωργίας – συνεργασία με φορείς έκδοσης πιστοποιητικού Ο.Χ.Φ.