Επιδοτούμενα προγράμματα

Η επιχείρηση Εμπορίας Γεωργικών Εφοδίων ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ ΓΕΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ με έδρα το Νεοχώρι Οινιαδών του δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, έχει ξεκινήσει μερικά χρόνια τώρα ένα Πρόγραμμα Οικονομικής Ανάπτυξης του Πρωτογενούς Τομέα Παραγωγής που απευθύνεται σε παραγωγούς της Αιτωλοακαρνανίας (κυρίως ελιάς και εσπεριδοειδών) και βασίζεται στην ολοκληρωμένη στήριξη του αγρότη μέσα από το Πρόγραμμα Δωρεάν Επίβλεψης Αγροτεμαχίων.

Το πρόγραμμα αυτό βασίζεται στον Επιτόπιο έλεγχο της καλλιέργειας από εξειδικευμένους γεωπόνους, δίνοντας άμεσα και υπεύθυνα συμβουλές για τις φροντίδες που χρειάζεται κάθε κτήμα ξεχωριστά, αποφεύγοντας άσκοπες, δαπανηρές και πολλές φορές αχρείαστες εφαρμογές, καταρτίζοντας Πλήρες Πρόγραμμα Εργασιών προσαρμοσμένο στις εκάστοτε απαιτήσεις των καλλιεργειών, με γνώμονα πάντα το περιβαλλοντολογικό (και κατ επέκταση και ατομικό) όφελος και ελέγχοντας την εξέλιξή του από κοντά και συνεχόμενα.

Μέσα από μακροχρόνιες και σταθερές συνεργασίες που έχουμε αναπτύξει, χρησιμοποιώντας τις γνώσεις μας και την εμπειρία μας, παρέχουμε στους πελάτες μας Ολοκληρωμένη Γκάμα Γεωργικών Εφοδίων (φυτοφάρμακα, λιπάσματα, σπόρους, εργαλεία και ανταλλακτικά), Μελέτες και Εγκαταστάσεις Αρδευτικών, Εδαφολογικές, Φυλλοδιαγνωστικές και Ιστολογικές Αναλύσεις σε τιμές άκρως ανταγωνίστηκες χωρίς να χρεώνουμε επιπλέων υπηρεσίες όπως η Παράδοση Εφοδίων, η Τήρηση και Ενημέρωση Καρτέλας Εργασιών Παραγωγού, η Ενημέρωση Επίβλεψης για κάθε αγροτεμάχιο ξεχωριστά, η οργάνωση Εκδηλώσεων Ψυχαγωγίας, Κατάρτισης και Ενημέρωσης των Παραγωγών, η Τηλεφωνική Υποστήριξη και Πρόσβαση σε Υπηρεσίες Συστήματα ενημέρωσης που ετοιμάζουμε για την καλύτερη εξυπηρέτηση εκτάκτων και μη, αναγκών.

Στα πλαίσια ανάπτυξης των παρεχόμενων υπηρεσιών, έχουμε αναπτύξει από φέτος μια νέα συνεργασία με το Κ.Υ.Δ. (Κέντρο Υποβολής Δηλώσεων) ΧΑΡΔΑΛΙΑ προσφέροντας στους παραγωγούς τη δυνατότητα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΟΣΔΕ, μελέτες για ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ και ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ και γενικά ενημέρωση και εκπόνηση μελέτης για διάφορα επιδοτούμενα προγράμματα.

Θα χαρούμε να βοηθήσουμε στην άμβλυνση των προβληματισμών σας ακόμη και αυτούς πιθανόν που αφορά η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ σας αφού οι συνεργασίες μας διευρύνονται και καλύπτουν ολόκληρη τη γεωγραφική μας περιοχή με πληθώρα επιλογών.