Μελέτη και Εγκατάσταση Συστημάτων Άρδευσης

Το νερό αποτελεί ένα βασικό προαπαιτούμενο του αγροδιατροφικού τομέα. Το 44% του συνολικού νερού που χρησιμοποιείτε στην Ευρώπη κατευθύνεται στη ύπαιθρο με το ποσοστό αυτό να φτάνει και το 80% σε περιοχές κυρίων της νότιας Ευρώπης. Η κλιματική αλλαγή αυξάνει τα ποσοστά ξηρασίας, λειψανδρίας και πίεσης των φυσικών πόρων.

Στοχεύοντας στη βελτιστοποίηση της αγροτικής παραγωγής μέσω της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτινων πόρων, καταρτίζουμε σύγχρονες μελέτες άρδευσης και οργανώνουμε την εγκατάστασή τους με εξειδικευμένα συνεργεία συνεργατών μας.