Αύξηση στις τιμές των Λιπασμάτων

Αύξηση αναμένεται στις τιμές των λιπασμάτων στο επόμενο διάστημα όπως διαρρέεται από τις εταιρίες.

Οι λόγοι της αύξησης φέρεται να είναι η απορρόφηση μεγάλων ποσοτήτων λιπασμάτων από την αγορά της Κίνας (κυρίως Ουρίας και Φωσφόρου) αλλά και η υποτίμηση του δολαρίου.

Σύμφωνα όμως με τις τοποθετήσεις των περισσότερων αναλυτών στο “Τ3 Fertilizer Conference” στις αρχές Νοεμβρίου του 2020, οι αυξημένες τιμές των αγροτικών προϊόντων  αναμένεται να κάνουν το 2021 τα προϊόντα θρέψης πιο προσιτά αλλά όχι και πιο φτηνά για τους αγρότες.
O “δείκτης προσιτότητας” ο οποίος προκύπτει από την αναλογία του σταθμισμένου μέσου όρου των τιμών των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης προς τις παγκόσμιες τιμές λιπασμάτων εμφανίζεται αυξημένος, δεδομένου ότι η η τιμές των αγροτικών εμπορευμάτων έχουν ενισχυθεί ακόμη και κατά 30% ενώ οι τιμές των λιπασμάτων (κυρίως των αζωτούχων) έχουν πέσει. Σύμφωνα με το “Δείκτη” οι τιμές των λιπασμάτων θα αυξηθούν με ταχύτατους ρυθμούς τους επόμενους μήνες η οποία σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα θα είναι της τάξης του 3-5%.

Η αύξηση θα ξεκινήσει άμεσα (στην αρχή της επόμενης εβδομάδας 18 Ιανουαρίου) αναμένεται από 20 έως 30 € ανά τόνο, ενώ ακούγεται πως κάποιες εταιρίες ήδη έχουν προβεί σε αύξηση τιμών.

Οι παραγωγοί οι οποίοι σκοπεύουν να προβούν σε αγορές λιπασμάτων, καλό θα ήταν να το κάνουν τώρα, καθώς είναι πολύ πιθανό σύντομα να έχουμε και νέες αυξήσεις των τιμών.