Πρόσφατα άρθρα

Η καλλιέργεια της Αμυγδαλιάς

Η καλλιέργεια της Αμυγδαλιάς Η Αμυγδαλιά ανήκει στην οικογένεια των πυρηνοκάρπων (άλλοι την κατατάσσουν στα ακρόδρυα). Είναι είδος πολυετές που αναπτύσσεται σε πλήθος εδαφών. Ωστόσο, προτιμάει βαθιά και γόνιμα εδάφη. …

Πρωίμιση ωρίμανσης καρπών ελιάς

Μαύρος Ακανθώδης Αλευρώδης

Τα νέα μας

Προβολή όλων

Η καλλιέργεια της Αμυγδαλιάς

Η καλλιέργεια της Αμυγδαλιάς Η Αμυγδαλιά ανήκει στην οικογένεια των πυρηνοκάρπων (άλλοι την κατατάσσουν στα ακρόδρυα). Είναι είδος πολυετές που αναπτύσσεται σε πλήθος εδαφών. Ωστόσο, προτιμάει βαθιά και γόνιμα εδάφη. …

Έξοδο οι δαπάνες σίτισης εργατών γης

Αύξηση στις τιμές των Λιπασμάτων

gate.io - Ακάρεα Ελιάς

Cool. I spent a long time looking for relevant content and found that your article gave me new ideas, which…