Πρωίμιση ωρίμανσης καρπών ελιάς

Ο καρπός της ελιάς είναι δρύπη και σχηματίζεται από τους ιστούς των καρπόφυλλων. Μετά την γονιμοποίηση και την ανάπτυξη σπέρματος αυξάνονται και τα τοιχώματα της ωοθήκης και σχηματίζεται ο καρπός. Για την ανάπτυξη και την ωρίμανση του καρπού μεσολαβούν 6-7 μήνες από την καρπόδεση. Η καρπόδεση μπορεί να είναι μειωμένη λόγω της έλλειψης νερού και Ν, άσχημου καιρού (άνεμοι, βροχή) και της έλλειψης επικονιαστών (ανεμόγαμο σταυρεπικονιαζόμενο είδος).

Έως το στάδιο της συγκομιδής η αύξηση του καρπού διακρίνεται σε 3 φάσεις:

  • Η πρώτη φάση διαρκεί περίπου 2 μήνες (Ιούνιος- Ιούλιος) όπου σε αυτό τα στάδιο ο καρπός αρχίζει να αποκτάει μέγεθος, αναπτύσσοντας κυρίως τον πυρήνα και ελάχιστα τη σάρκα.
  • Στην συνέχεια στην δεύτερη πιο κρίσιμη φάση (Αύγουστος- Σεπτέμβριος) όπου ρυθμός ανάπτυξης επιβραδύνεται, αναπτύσσεται η σάρκα και σταματά η ανάπτυξη του πυρήνα.
  • Τέλος στην τρίτη φάση που παίρνει μέρος τον Οκτώβριο όπου ξεκινάει η τελική φάση της ανάπτυξης και ωρίμανσης του καρπού. Ο καρπός αρχίζει να αναπτύσσεται ξανά ραγδαία, αυξάνοντας το βάρος της σάρκας του αυτή τη φορά, και μεταβάλει το χρώμα του από πράσινο σε σκούρο ιώδες ή μαύρο. Ο βαθμός και χρόνος ωρίμανσης ποικίλει ανάλογα με τη περιοχή του ελαιώνα. Νοτιότερα η ωρίμανση έρχεται πιο σύντομα. Επίσης η ποικιλία, οι περιβαλλοντικές συνθήκες και η ευφορία του εδάφους είναι παράγοντες που επηρεάζουν την περίοδο ωρίμανσης του καρπού.

Ωρίμανση ελαιόκαρπου

Η ωρίμανση του ελαιόκαρπου ξεκινάει με την εμφάνιση των πρώτων μωβ κηλίδων πάνω στον πράσινο καρπό της ελιάς και ολοκληρώνεται όταν όλοι οι ελαιόκαρποι αποκτήσουν το χαρακτηριστικό χρώμα της εκάστοτε ποικιλίας. Η διαδικασία της ωρίμανσης δεν γίνεται ταυτόχρονα σε όλους τους καρπούς ενός δένδρου, αλλά σταδιακά. Ο χρόνος ωρίμανσης εξαρτάται από το ύψος της παραγωγής, την ποικιλία και τις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής.

Ο χρόνος συγκομιδής του ελαιόκαρπου επηρεάζει σημαντικά και το μέγεθος της ανθοφορίας της επόμενης χρονιάς.

Αν η συγκομιδή γίνεται πολύ όψιμα και ο ελαιόκαρπος μείνει για μεγάλη περίοδο πάνω στα δένδρα, η ανθοφορία της επόμενης χρονιάς θα είναι φτωχή και με χαμηλό ύψος παραγωγής. Όταν έχουμε όψιμη συγκομιδή, επηρεάζεται η διαφοροποίηση των οφθαλμών, που γίνεται κατά την περίοδο του χειμώνα, λόγω ανταγωνισμού με τους υπάρχοντες καρπούς.

Με τη συγκομιδή, εκτός από τον ελαιόκαρπο, αφαιρούμε από τα δένδρα και σημαντικές ποσότητες από υδατάνθρακες και θρεπτικά συστατικά. Όσο μεγαλύτερη είναι η παραγωγή τόσο μεγαλύτερη είναι και η «εξάντληση» του δένδρου για την επόμενη χρόνια, δίνοντας περιορισμένη ανθοφορία και χαμηλή παραγωγή.

Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα θρέψης είναι απαραίτητο, για να βοηθήσει την  πρωίμιση της παραγωγής στις επιτραπέζιες ποικιλίες που συγκομίζονται ώριμες (Καλαμών), ειδικά τις χρονιές υψηλής παραγωγής όπου λόγο των αυξημένων αναγκών, το δέντρο δυσκολεύεται να συνθέσει τις απαραίτητες ανθοκυανίνες και σάκχαρα για την ωρίμανση των καρπών.  Η εφαρμογές αυτές εντατικοποιούνται στο τελευταίο στάδιο ωρίμανσης μέσω διαφυλλικών ψεκασμών που ξεκινάνε από το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου και κορυφώνονται στην τρίτη φάση ανάπτυξης του καρπού.

Με τις εφαρμογές αυτές επιτυγχάνουμε εκτός από την πρωίμιση της παραγωγής και την επαναφορά σε επαρκείς επίπεδα των θρεπτικών στοιχείων που αφαιρέθηκαν με τον ελαιόκαρπο, ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα στα δένδρα να υποστηρίξουν μία καλή παραγωγή και την επόμενη χρόνια.

Η GNA Agroscience υποστηρίζει για τη διαδικασία ωρίμανσης των καρπών ένα δυναμικό πρόγραμμα διαφυλλικών ψεκασμών το οποίο ξεκινάει από τον Αύγουστο με τη χρήση του υπερσυμπυκνωμένου διαφυλλικού X-GEL Activ TOPAZ 0-50-50 σε δοσολογία 4lt ανά τόνο σε συνδυασμό με 2,5 lt SIAPTON το οποίο μας προσφέρει αμινοξέα και ολιγοπεπτίδια, σε δύο εφαρμογές  τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο, ενώ τον Οκτώβριο προτείνονται δύο ψεκασμοί με τα σκευάσματα WINNER (N 1,2, P 6,2, K 47,2, Ca 3,9) και BRIXSTAR (8 Κ2Ο, 2 CaO) σε μεσοδιάστημα 10-15 ημερών και δοσολογίες 10 Kgr και 1 lt ανά τόνο αντίστοιχα, τα οποία εκτός από τα βασικά στοιχεία  που βοηθούν στην ωρίμανση των καρπών περιέχουν και ασβέστιο (στοιχείο βασικό για τον μετασυλλεκτικό χειρισμό του καρπού) ενώ το μεν πρώτο αμινοξέα, βιταμίνες και βελτιωτικά και το δεύτερο πολυσακχαρίτες  και L αμινοξέα.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες διευκρινήσεις αφού η  επιχείρησή μας παρέχει πληθώρα επιλογών στις καλύτερες τιμές της αγοράς, οι οποίες μέσα από το Πρόγραμμα Δωρεάν Επίβλεψης Αγροτεμαχίων προσαρμόζεται στις ανάγκες και την οικονομική δυνατότητα των παραγωγών.